Nålfiltsmattor

En nålfiltsmatta består av fibrer som under hårt tryck pressas samman och limmas ihop. Detta skapar en ekonomisk matta som håller hög kvalitet. Kjellbergs erbjuder en funktionell och tålig nålfiltsmatta som passar i de flesta miljöer. 

ROCK