Många fördelar med textila mattor

Heltäckningsmattor gör jättemycket för atmosfären i rummet. Framför allt för att ljudet dämpas vilket ger bättre harmoni i rummet, men också för att de skapar en varmare och mer ombonad känsla.

Ren rumsmiljö

Tack vare dess dammbindande egenskaper är textila golv mycket fördelaktiga när det gäller att skapa ett bra inomhusklimat. I rum med textilgolv binds dammet i mattluggen tills det dammsugs bort. På hårda golv virvlar dammet upp vid drag och då man går på golvet.

Energibesparing

Mattor skapar en känsla av värme och komfort. De ger en mätbar effekt på rumstemperaturen, och värmen i rummet stannar kvar längre. Textila golv är ett effektivt isoleringsmaterial. Mattluggen och baksidebeläggningen har en isolerande effekt mot kalla undergolv och reducerar golvdrag.

Ljudabsorbering

Ett flertal vetenskapliga undersökningar bekräftar att buller kraftigt påverkar känslan av välbefinnande. Att lägga in textila golv är en av de åtgärder man kan vidta för att förebygga buller. Med textila golv kan bullernivån sänkas med 25-30 dB, att jämföras med 5-15 dB för hårda golv.

Minskad halkrisk

Textila golv är inte lika hala som hårda golv. I utrymmen där barn och äldre människor vistas är det viktigt att man minskar halkrisken med hjälp av rätt golvmaterial. Dessutom minskar mattans mjuka yta risken för skador vid fall.

Muskelavslappning

Sett ur ortopedisk synvinkel har textilgolv de bästa egenskaperna av alla golvmaterial. Den mjuka, spänstiga mattluggen ger en stötdämpande effekt då man går på den. Mattluggen formar sig efter fotsulan och sörjer för en jämn fördelning av kroppsvikten, vilket skonar lederna.